malarstwo wspolczesne

Malarstwo współczesne to temat, który interesuje wielu ludzi. Być może nie jesteś artystą lub nie masz zdolności artystycznych, ale dzięki informacjom zawartym w tym artykule będziesz w stanie rozpoznać i zrozumieć dzieła sztuki, gdy je zobaczysz. Współczesne czasy dały początek wielu nowym trendom w sztuce pięknej, dzięki czemu powstały naprawdę piękne przykłady tego medium. Większość z tych nowych ruchów wywodzi się z ruchu ekspresjonizmu abstrakcyjnego z początku XX wieku, w ramach którego artyści zgłębiali różne idee i koncepcje w swoich pracach. Jeśli chcesz poznać tę ekscytującą dziedzinę, czytaj dalej!

Czym jest malarstwo współczesne?

Malarstwo współczesne to sztuka powstała w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat. W tym okresie nastąpił znaczny wzrost wykorzystania nowych mediów i technik, a także odnowienie pewnych teorii estetycznych. Z tego powodu sztuka współczesna jest postrzegana jako odrębny i innowacyjny styl malarski. Termin "współczesny" odnosi się do faktu, że dzieła sztuki należące do tego stylu opierają się na najnowszych osiągnięciach w sztuce, a zatem są najbardziej aktualnymi przykładami w tej dziedzinie. Kolor, styl i technika stosowane w dziełach sztuki współczesnej mają bardziej współczesny charakter niż sztuka poprzednich stuleci.

Współczesne malarstwo polskie

Od zakończenia II wojny światowej na polskiej scenie artystycznej zaszło wiele zmian. Zmiany te były szczególnie widoczne po upadku reżimu komunistycznego, który przyniósł okres wielkiej wolności artystycznej. Zaowocowało to rozkwitem polskiej sceny artystycznej, który trwa do dziś. Współczesne malarstwo polskie jest bardzo zróżnicowane, nawet w obrębie poszczególnych podkategorii. Na przykład istnieje duża różnorodność malarzy, którzy malują w przenośni, ale są też malarze abstrakcyjni, którzy nie malują w przenośni.

Malarstwo współczesne - artyści

Malarze zawsze stanowili kluczowy element świata sztuki, jednak w okresie współczesnym obserwuje się wzrost zainteresowania tą dziedziną. Wynika to po części z faktu, że najnowsze osiągnięcia w malarstwie stworzyły ogromny popyt na nowe dzieła, co ułatwiło ludziom docenienie go jako formy sztuki pięknej. Najpopularniejszych współczesnych artystów można podzielić na trzy kategorie: malarze młodsi, artyści w średnim wieku i artyści starsi. Młodsi artyści to ci, którzy stali się popularni w ciągu ostatnich dwudziestu kilku lat. Artyści w średnim wieku to ci, którzy stali się popularni w połowie XX wieku. Starsi artyści to ci, którzy tworzą sztukę od wielu lat i mają długą historię w tej dziedzinie. Wielu z najbardziej znanych polskich malarzy jest związanych z surrealizmem. Najpopularniejszymi surrealistami są Paweł Althamer i Włodzimierz Umaniec.

Popularne trendy w malarstwie współczesnym

 • Sztuka abstrakcyjna
 • Nowe media
 • Pop Art
 • Minimalizm
 • Sztuka dekoracyjna
 • Kwestie płci
 • Sztuka eksperymentalna
 • Sztuka konceptualna
 • Tematy społeczne
 • Sztuka figuratywna
 • Mieszanie stylów malarskich
 • Kreatywne wykorzystanie koloru
 • Współczesne malarstwo abstrakcyjne

Współczesna sztuka abstrakcyjna

Sztuka abstrakcyjna to rodzaj sztuki, która opiera się na koncepcji "abstrakcji". Artysta wykorzystuje abstrakcyjne formy i kolory do tworzenia swoich dzieł sztuki, nie zawierając w nich konkretnego przesłania.

Nowe media

Nowe media to malarstwo wykorzystujące obrazy cyfrowe i dźwięk. Obrazy z kategorii Nowych Mediów są często interaktywne, wykorzystują oprogramowanie do zmiany obrazów w dziele.

Pop Art

Pop Art to styl artystyczny, który pojawił się w połowie XX wieku i charakteryzuje się jaskrawymi, kreskówkowymi kolorami i przedstawieniami kultury popularnej.

Minimalizm

Minimalizm to styl malarski, który wykorzystuje proste formy, kształty i kolory bez większego zróżnicowania. Minimalizm rozkwitł w połowie XX wieku, a w latach 50. XX wieku nabrał rozpędu.