performance artystyczny

Sednem performance'u artystycznego jest uczestnictwo artysty. Jego twórcze działanie. Na oczach widowni bądź przed kamerą. Może to przybierać różnorodne postacie. Jedynym ograniczeniem jest właściwie wyobraźnia twórcy. W sztuce współczesnej ten typ działalności stanowi bardzo atrakcyjny środek wyrazu.

Performance artystyczny – wykorzystanie przestrzeni i czasu

Jako proces twórczy, sytuacja rozwija się na oczach widzów. W tym niepowtarzalnym akcie czynnie uczestniczy artysta. Gospodaruje pewnym wycinkiem terytorium. Wykorzystuje określone rekwizyty. Performance artystyczny w sztuce współczesnej dotyka niekiedy kontrowersyjnych rejonów. Sięga po mięso, krew, nagość ludzkiego ciała, śmieci, fekalia.

Sztuka performance – przykłady

Bardzo popularne jest malarstwo gestu, w którym najważniejszy jest sam akt twórczy, a nie jak w sztuce tradycyjnej gotowe dzieło. Inną koncepcją jest body art. Zależnie od konceptu może się koncentrować zarówno na mimice, makijażu, wykonywania malunków na skórze, a także na zamienianiu ludzi w żywe posągi.